Businessanalist UZI

In de zorg worden steeds meer gegevens digitaal uitgewisseld. Een voorwaarde voor veilige gegevensuitwisseling is dat zorgprofessionals zich kunnen identificeren en authentiseren om toegang krijgen tot de juiste (medische) informatie op het juiste moment. Hierbij is het belangrijk dat de privacy van patiënten en cliënten beschermd is. Om bij deze informatie te komen maken zorgprofessionals onder andere gebruik van de zogenaamde UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) middelen. De huidige UZI-middelen zijn echter niet volledig geschikt voor de hedendaagse toepassingsmogelijkheden en worden niet altijd als gebruiksvriendelijk ervaren. De nieuw te ontwikkelen middelen zijn toekomstbestendig en geschikt voor grootschalig gebruik in het zorgveld en het verzegelen en ondertekenen van digitale (medische) gegevens. Het gebruiksgemak en de behoefte van de (eind)gebruikers staan hierbij natuurlijk centraal. Het project Toekomstbestendig maken UZI heeft op hoofdlijnen de oplossingsrichting bepaald. De business analist draagt bij aan het verder uitwerken van de oplossingsrichting. De analist wordt ingezet op het analyseren en uitwerken van de oplossingsrichting en levert daarmee een bijdrage aan verschillende beleidsonderwerpen. Te denken valt aan de functionaliteit en positionering van verschillende technische componenten, het opstellen van een programma van eisen en beleidsvragen rondom digitaal ondertekenen. De analist werkt samen met de beleidsmedewerkers en inhoudelijk experts.
staffing groep
26-04-2022 00:00