HR adviseur

Toeslagen heeft de opgave om jaarlijks voor meer dan vijf miljoen huishoudens meer dan zeven miljoen toeslagen rechtmatig, tijdig en juist toe te kennen en uit te keren. De afgelopen jaren is helder geworden dat er grote problemen zijn ontstaan bij de toeslagen voor de kinderopvang. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is ingericht voor het financiële herstel van de gedupeerde ouders.Staf Bedrijfsvoering binnen UHT bestaat uit verschillende teams, waaronder HR. HR betreft verschillende aandachtsgebieden. UHT HR werkt nauw samen met de Shared Service Organisatie, Organisatie & Personeel (SSO O&P). In het team HR zijn we op zoek naar een HR adviseur die verantwoordelijk is voor de volgende taken:Je implementeert nieuwe processen binnen de UHT-organisatie rondom Organisatieontwikkeling, Cultuur en Leiderschap, Duurzame inzetbaarheid, thema’s rondom in-, door- uitstroom, Diversiteit en Inclusie, en medezeggenschap.Je weet strategische vraagstukken te vertalen naar praktische instructie voor leidinggevende.Je begrijpt de cultuur en uitdagingen binnen de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen en weet te komen tot passende en pragmatische oplossingen voor knelpunten.Je werkt nauw samen met de SSO O&P adviseurs en bent een vraagbaak voor leidinggevenden.
staffing groep
26-04-2022 00:00