HR Medewerker

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen is op zoek naar een administratieve kracht ten behoeve van het HR team Instroom, Doorstroom & Uitstroom. Als administratief medewerker maak je onderdeel uit van het team HR binnen Bedrijfsvoering, dat opgesteld staat UHT gestructureerd te ondersteunen, continu te verbeteren en te monitoren. Als administratief medewerker verricht je diverse administratieve taken met betrekking tot de instroom van nieuwe medewerkers. Daarbij is het van belang om te schakelen en af te stemmen met de verschillende HR adviseurs, SSO O&P en teamleiders.Werkzaamheden:Administratieve werkzaamheden m.b.t. de instroom van nieuwe medewerkers.Het opstellen van overzichten wie wanneer instroomt en waar.Het opstellen van signaleringslijsten.Het opstellen van rapportages m.b.t. de voortgang van de instroom.Het actueel houden van de personeelsadministratie.Vastleggen van inkomende vacature aanvragen, uitzetten van vacature bij onze ketenpartner, monitoren op voortgang en administreren.Onderhouden van contact met de verschillende teamleiders en afstemming met SSO O&P.
staffing groep
26-04-2022 00:00