Senior EBS Consultant

Team EBS, DevOps team Factuur tot Ontvangst (F2O) is op zoek naar een ervaren EBS consultant, voor het leveren van Oracle EBS consultancy diensten.Voor alle werkzaamheden binnen het EBS domein van DevOps team F2O, met name op het gebied van debiteuren, projecten en OTL.Daar wordt verwacht dat er zowel technisch- als functionele ondersteuning gegeven kan worden. (Het geven van Advies, doorvoeren van verbeteringen, uitvoeren van analyses en oplossen van incidenten)  Achtergrond opdrachtBinnen het EBS DevOps team F2O gaat het om het afhandelen van changes en incidenten. Ook zullen testscripts moeten worden bijgewerkt met de informatie van afgeronde projecten/wijzigingen. In het team wordt input geleverd voor kwaliteit-/testaanpak en worden systeem-, functionele-, en gebruikersacceptatietesten uitgevoerd. Er wordt gewerkt met Agile/Scrum methodieken in een op DevOps georiënteerde organisatie. De werkzaamheden worden in Den Haag (locatie B73) of vanuit huis uitgevoerd. Het moet een persoon zijn die de omgeving Oracle EBS bij EZK snel eigen kan maken. Onder het F2O domein vallen de o.a. volgende Oracle EBS modules:DebiteurenKasboekGrootboekInningenAPROBSPProjectenProject Resource Management en Activa
staffing groep
26-04-2022 00:00