1e Ontwerper KTO

Werkzaamheden:1. De 1e Ontwerper KTO (Systeem Architect) realiseert een generiek en specifiek ontwerp:Het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;Het opstellen van (inrichtings)documentatie;- Het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen (beveiligings)maatregelen.2. De 1e Ontwerper KTO (Systeem Architect) laat de toepasbaarheid van het technisch ontwerp onderzoeken:Het controleren en verifieren van impactanalyse;Het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen;Het geven van adviezen op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).3. De 1e Ontwerper KTO (Systeem Architect) ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICTarchitecturen en –infrastructuren:Het bouwen van nieuwe bouwstenen of componenten;Het aanpassen van bestaande bouwstenen of componenten;Het opstellen van testscenario’s;Het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario’s;Het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage;Het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;Het bewaken van de samenhang tussen de componenten binnen het ontwerp;Het inventariseren van de normen waaraan de bouwsteen dient te voldoen Achtergrond opdrachtVoor de afdeling IT Toepassingen zijn wij op zoek naar een enthousiaste 1e Ontwerper KTO (kennis Team Opensource) die het team komt versterken. De komende jaren staan we voor uitdagingen als het bieden van hoge beschikbaarheid, en nog betere ontwikkeling van bijvoorbeeld de digitale thuiswerkplek. Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd BijzonderhedenVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.  Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling
staffing groep
11-07-2022 00:00