Virtualisatie en desktop management specialist

Als Virtualisatie en desktop management specialist werk jij aan de kernsystemen van de MIVD. Jij zorgt ervoor dat deze state·of-the-art worden, zijn en blijven. Je verrichtzelfslandig beheer- en ontwikkelwerkzaamheden aan onze virtuele desktop platformen. Samen met je collega's denk je voortdurend na over hoe het beter kan en bouw jecontinu aan systemen en applicaties om het inlichtingenproces verder te verbeteren. Waar nodig lever je een actieve bijdrage aan projecten waarin jouw expertise het verschilmaakt. Ben je gewend om kort-cyclisch en interactief te werken en vind je het leuk om jouw creaties te demonstreren, dan komt dat goed uit want wij werken op basis vanAgile.Organisatorische context en cultuurMIVD: De MIVD is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensie onderdelen en andere kanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat MIVD voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-Diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen MIVD werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Bijzonderheden / extra toelichtingDe functie geeft je beperkingen en verplichtingen in de vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer. Te grote bekendheid dat je wilt werken voor de MIVD levert mogelijk risico's voor je op. Hou daar rekening mee. Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Je kunt door de aard van de werkzaamheden en je verantwoordelijkheden worden belast met inzet in het kader van een bereikbaarheidsregeling en je bent zonodig inzetbaar buiten de normale kantooruren.
staffing groep
11-07-2022 00:00