Medewerker Energietransport applicaties en informatie 2fte

AchtergrondAls gevolg een voortdurende stroom aan projecten zijn we voor het LAG-AIM team van de klant (netbeheerder / transporteur gas) op zoek naar meerdere nieuwe collega´s met als primair aandachtsgebied de Scada systemen m.b.t. (gas)transport en de processen nomineren, meten en balanceren voor diverse energiedragers, alsmede de ondersteunende applicaties. Bewaken en besturen van de netwerken is een belangrijke taak van de CCP. De applicatie Genius wordt hiervoor gebruikt. Genius zal ook een rol gaan hebben bij het transport van warmte, CO2 en waterstof. In Genius zijn deze netwerken geconfigureerd zodat dispatching alle activiteiten kan uitvoeren. LAG-AIM zorgt ervoor dat deze configuratie actueel en accuraat is.Genius bestaat uit de standaard applicaties AGMS en Simone, aangevuld met door de klant ontwikkeld maatwerk. Functionaliteiten die worden geboden (en dus moeten worden geconfigureerd) zijn onder meer: visualisaties, alarmering, telemetrie, contractafhandeling, simulatie en calculaties. Vanwege veldwerkzaamheden/(veld)projecten, ICT-wijzigingen en verzoeken vanuit dispatching (of andere stakeholders) moet de configuratie geregeld worden aangepast. Zo wordt momenteel Genius aangepast zodat ook meetdata zal worden geleverd aan de MTB- en veldbewaking processen. Analyse van de (al dan niet gesimuleerde) meetdata leiden tot bijstellingen in de configuratie en tot wijzigingsverzoeken voor ICT-aanpassingen.De komende jaren worden de nodige projecten voorzien om het transport van warmte, CO2 en waterstof mogelijk te maken. LAG-AIM is daarom op zoek naar collega’s die gaan helpen de benodigde functionaliteiten te ontwikkelen en te configureren zodat we Genius tijdig gereed hebben voor de toekomst.Werkzaamheden / verantwoordelijkhedenBinnen de afdeling LAG (Gastransport) vindt binnen het AIM-team van adviseurs het configureren, ontwikkelen en beheren van diverse applicaties plaats. Deze applicaties ondersteunen de processen nomineren, meten en balanceren. De adviseurs beheren deze processen en zorgen voor de juiste dienstverlening aan klanten en gebruikers van de applicaties, zij fungeren als intermediair tussen GTS/Deelnemingen, de gebruikers en de automatiseringsafdeling. Hun werkwijze is erop gericht om de gebruikers, via hoog beschikbare systemen en informatievoorziening, optimaal te ondersteunen. Voorts participeren de adviseurs in projecten waarbij ze de organisatiebehoeftes weten om te zetten in business requirements welke als basis dienen voor systeemaanpassingen. De energietransportsystemen vormen een essentiële schakel in de zogenaamde Auction-to-Bill keten. Daarbij is het team in staat de werking van de energietransportsystemen en eventuele aanpassingen daarop in de context van de hele Auction-to-Bill keten te plaatsen, zodat een efficiënte werking van de processen geborgd blijft. Ze werken voor diverse entiteiten, zoals GTS, EnergyStock HyNetworkServices, BBL Company, GATE Terminal, etc. en zijn ook volop betrokken bij alle ontwikkelingen omtrent waterstof, warmte, CO2, e.d. De werkzaamheden bestaan o.a. uit;Zorgdragen voor een correcte functionele werking van de systemen en ondersteuning van de gebruikers (bijv. dispatching)Opstellen van business requirements, functionele specificaties en ontwerp voor wijzigingenBewaken van de realisatie van wijzigingsvoorstellen die bij het applicatiemanagement zijn ingediendVervullen van de rol van intermediair tussen business en ICTParticiperen in projecten, zowel business als ICT. Je bent in staat om kleinere business projecten te leidenDagelijkse applicatiebeheerZelfstandig onderhouden van in- en externe contacten met gebruikers van de applicaties en derden (LCK, LAO, Operations, deelnemingen, klanten (shippers), aangrenzende TSO’s en storage-operators, etc.) in de systeemketen voor optimale informatieondersteuning van de gebruikersUitvoeren van gebruikers acceptatie testen (en waar nodig markttesten) bij reguliere releases en als onderdeel van projectenAfdeling / teamDe afdeling LAG (Gastransport) bestaat uit diverse teams (CCP/Dispatching, AIM, bewaking) die gezamenlijk zorgen dat het energietransport veilig en betrouwbaar uitgevoerd kan worden. Bij de afdeling LAG werken de experts die het bestaande energietransport en de assets goed bewaken en besturen, actuele ontwikkelingen volgen, deze tijdig invoeren en nieuwsgierig zijn naar de toekomst.LAG-dispatching gebruikt de applicaties voor het bewaken en besturen van het gastransportnetwerk en de netwerken van andere energiedragers. Het LAG-AIM team is ervoor verantwoordelijk dat alle applicaties in het energietransport correct functioneren zodat LAG-dispatching de beschikking heeft over een up-to-date en optimale informatievoorziening. Je vindt het een uitdaging om in deze dynamische (7x24) omgeving een bijdrage te leveren aan optimaal functionerende marktprocessen en een goed functionerende interne organisatie.
staffing groep
13-07-2022 00:00