Product Adviseur Slachtofferdomein

Je herkent het wel! Het voortouw nemen en ervoor zorgen dat het proces van jouw product niet alleen soepel maar ook kwalitatief goed verloopt. Jij beschikt over een helikopterview en ziet kansen en risico’s. Dit helpt jou je doel te bereiken een solide proces neer te zetten. Word jij het nieuwe aanspreekpunt voor de business, het management en de keten als het gaat om jouw product? Wat ga je doen? Als Product Adviseur Slachtofferdomein (intern bekend als Productcoördinator) ondersteun en adviseer je de producteigenaar bij het configureren, sturen en verbeteren van de producten die onder jouw portefeuille vallen. Het doel is dat jouw product voldoet aan de juiste kwaliteitsnormen, dit doe je op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hier voer jij de regie op, je maakt prognoses en afspraken en prioriteert de acties. Je vertegenwoordigt de business en bent de schakel tussen beleid en de business. Jij kent de ketenwerkprocessen want dit is je houvast voor de uitvoering van jouw product. Je bent nauw betrokken tijdens de verkenning van beleid en de uitvoeringstoets, zodat je vooraf kunt adviseren over de impact in de business. Hierbij staan beleid, kwaliteit, processen en uitvoerbaarheid centraal. Voor collega’s en ketenpartners ben jij het aanspreekpunt van jouw product. Op operationeel niveau heb je een signalerende functie. Door gesprekken met medewerkers te voeren ken je de inhoud van het product en de werkprocessen van medewerkers. Vervolgens adviseer je de Opgavemanager over de kwaliteit van het product en de processen en neem je jouw bevindingen mee terug naar de ketenwerkprocessen. Verbeteringen kunnen vanuit daar worden doorgevoerd. Ontwikkelingen in de markt en wet- en regelgeving volg je op de voet, je kent hierbij jouw stakeholders. Dit ga je doen voor het domein Raadplegen en Informeren van Slachtoffers. Jouw verantwoordelijkheden Als Product Adviseur is een belangrijke rol weggelegd voor jouw product in het:Vertalen van wensen van de producteigenaar, de business en opdrachtgevers uit de strafrechtketen naar nieuwe producten of diensten; Ontwikkelen, implementeren en monitoren van KPI’s voor volumes, doorlooptijden en kwaliteit; Betrokken zijn bij en het adviseren over oplossingen voor incidenten en IT- of procesvraagstukken;Betrokken zijn bij audits en de acties en afspraken die hieruit voorkomen. Met welke vraagstukken heb je te maken? De vraagstukken waar je als Product Adviseur Slachtofferdomein mee te maken hebt zijn divers en complex en vergen geduld. Zo kan het zijn dat je meewerkt aan: Een studiemiddag waarin het toekomstig beeld van het CJIB wordt geschetst over onze rol als ketenregisseur binnen de strafrechtketen. Tijdens deze middag zwengel je de discussie aan over: Hoe ’de regie op de persoon‘ zich verhoudt tot het slachtofferdomein. Vervolgens voer je gesprekken over het beeld van de Opgavemanager over dit vraagstuk en zet je de juiste acties uit in het ketenwerkproces. Het schrijven van een memo over het product Jeugdtaakstraf, waarin je risico’s herkent en beheersmaatregelen voorstelt zodat het proces goed en robuust verloopt. De memo is een eerste stap die gezet wordt in het nazorgtraject Jeugdtaakstraf in de gehele strafrechtketen.Achtergrond opdracht In de afgelopen jaren heeft het CJIB een grote slag gemaakt in haar digitale transformatie, een belangrijk kenmerk hierin is de innovatiekracht binnen de organisatie en een goed voorbeeld daarvan zijn de toepassingen van RPA. De automatisering van processen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en op dit moment draaien er dan ook meer dan 60 virtuele medewerkers op processen binnen het CJIB. Het robotiseringsteam bevat veel kennis over de technische kant maar zoeken iemand die kan helpen om meer processen naar zich toe te trekken en ook aan de business zijde iemand te hebben die het team en haar oplossingen goed kan vertegenwoordigen en de komende jaren samen met hen kan verder bouwen aan de oplossingen die RPA biedt. 
staffing groep
13-07-2022 00:00