Security Officer

Reizen naar klantlocaties (in Nederland), gemiddeld 2 a 3 keer per maand  WerkzaamhedenJe bent een belangrijke schakel tussen informatiebeveiliging en de business; je creeert inzicht en overzicht en je ondersteunt de business met implementaties, documentaties en beheerprocessen. Je maakt hierbij handig gebruik van jouw IT-kennis op deze gebieden. Je zorgt ervoor dat security een integraal onderdeel wordt van zowel nieuwe als bestaande IT.Je implementeert (informatie)beveiligingsmaatregelen obv de risico- en dreigingsanalyse die uit informatiebeveiligingsadviezen en rapporten naar voren komen.Je weet hoe je IT-beheerprocessen inricht, ondersteunt in het opstellen van beheerdocumentatie en weet daarin ook de rollen en autorisaties goed te omschrijven ten aanzien van goed en adequate beheerprocessen.Je stelt IT-configuratiedocumenten op.Je signaleert verbeterpunten en acteert hier ook op. Je bent thuis in risicomanagement.Je bent ondersteunend aan de hele keten en helpt de informatiemanager, projectmanagers om te voldoen aan de accreditatieeisenJe houdt goed contact met je stakeholders;de projectmanager, informatiemanager, IT-services, informatiebeveiligingsadviseurs en de functioneel en technisch beheerders.  Achtergrond opdrachtDe security officer is werkzaam binnen het IT- bedrijf van het Ministerie van Defensie, het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). Het JIVC is verantwoordelijk voor het realiseren en onderhouden van IT producten en diensten.  De security officer wordt ingezet op projecten en opdrachten binnen het openbare orde en veiligheids- / KMar domein.  Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  BijzonderhedenVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 
staffing groep
13-07-2022 00:00