Data Consulent

Je bent een inhoudelijke expert op het gebied van datamanagement, hebt een duidelijke visie en weet je te positioneren in je vakgebied. Je hebt uitgebreide kennis van de ontwikkelingen in datamanagement, datagovernance en dataliteracy.Je weet die kennis over te brengen aan gesprekspartners van de business. Je brengt hun datadoelstellingen in beeld, analyseert, structureert en specificeert deze. Je schrijft hiervoor userstories en maakt procesontwerpen. Jouw ervaring zet je in voor het ontwikkelen van capabilities van het Belastingdienst Data Platform en de daarbij horende MTHV's. Je vindt het belangrijk om helder en duidelijk te zijn en logisch en praktisch nadenken is jou niet vreemd: je komt snel tot de kern van de zaak. Je vindt het fijn om zelfstandig te werken, en tegelijkertijd gaat samenwerken jou goed af: Je beschikt over goede communicatieve en didacticsche vaardigheden, waarmee je zowel mondeling als schriftelijk je kennis weet over te brengen. Achtergrond opdrachtDe Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het inkomensgegeven dat wij delen met veel verschillende partijen. Of de vooringevulde aangifte, die het belastingplichtigen makkelijker maakt om aangifte te doen. Wij willen ook kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. We werken daarom aan een toekomstbestendige werkwijze van inwinnen, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens, waardoor eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand. 
staffing groep
19-07-2022 00:00