Projectmanagement officer servicehuis Grondzaken

Het servicehuis grondzaken is opgedeeld in verschillende teams. Voor een deel is werkstroom al voldoende in beeld gebracht en wordt iedere capaciteitsvraag gelogd via interne systemen en verdeeld aan de hand van capaciteit en prioritering. Voor één van de subteams (de mid office 2) is dat niet het geval. Het werk komt niet gecentraliseerd binnen, maar loopt via de specialisten waardoor het overzicht niet volledig is, en sturing lastig. Hier moet een slag gemaakt worden met het systematiseren van het werk en een structuur te gaan creëren waarin het werk centraal binnenkomt via de manager, verdeeld wordt in gesprek met elkaar aan de hand van benodigde specialiteit en ervaring , gesprekken gevoerd worden met de specialisten over hun portfolio en voortgang en gerapporteerd wordt aan de manager van het servicehuis grondzaken en met hem de voortgangsoverleggen voorbereid. Om dit proces te kunnen opstarten en goed vormgeven is de manager van het servicehuis zoek naar een PMO`er die met een flinke dosis creativiteit en daadkracht kan helpen om de versnelling mogelijk te maken. Als project management officer zal je een belangrijke rol bij het inzichtelijk maken en prioriteren van de werkstroom voor de mid office 2. Je taken zijn:Je maakt een helder overzichtsdocument waarin de projectaanvragen landenJe helpt bij het voorbereiden van meetingsJe zorgt voor de verslaglegging tijdens meetingsJe zorgt voor een overzichtelijke actie- & besluitenlijst Je zorgt voor een reguliere status update vanuit alle specialisten en monitort hun voortgang en bezettingJe houdt zicht op het budget en de urenverantwoordingJe denkt mee over de benodigde (cultuur)verandering binnen het team en met onze partners om deze nieuwe werkwijze goed te implementeren
staffing groep
20-07-2022 00:00