Scrum Master / team coach

Van de ontwikkeling van informatieve sites tot het beheer van ICT-systemen: tientallen rijksonderdelen kunnen op ICT-gebied bouwen op de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Daarin heb jij als Scrum Master / teamcoach een belangrijk aandeel, waarbij jij je richt op de meest optimale werkwijze. Binnen Dienst ICT Uitvoering hebben we in 2020 een transitie naar het Agile werken in gang gezet en hebben wel ons op vele plekken op een andere manier georganiseerd. Zo zijn de beheerders en ontwikkelaars van DICTU gaan samenwerken in meerdere infravoortbrengingsteams, zodat we onze klanten sneller en flexibeler van dienst kunnen zijn. Als Scrum Master krijg jij meerdere van deze teams onder je hoede. Je zorgt dat de DICTU-teams optimaal presteren én blijven presteren, zodat we klanten betrouwbare en innovatieve diensten blijven bieden. Merk je dat de productiviteit van een team of medewerker achterblijft? Dat er impediments ontstaan? Of dat een sprintplanning of andere doelen niet worden gehaald? Dan ga je in overleg met individuele medewerkers of het hele team. Je houdt mensen een spiegel voor, legt uit waarom voor een bepaalde werkwijze is gekozen en biedt handvatten. Zo zorg je ervoor dat teams zelfstandig hun taken uitvoeren en continu zo efficiënt en effectief mogelijk de DICTU-doelstellingen proberen te behalen. Krijgt een team zaken niet opgelost? Dan ga je in overleg met jouw teamleden, mede Scrum Masters en/of Product Owners. Als Scrum Master / coach ben jij ook verantwoordelijk voor het adviseren (gevraagd en ongevraagd), coachen en trainen van teams en leads in de Agile werkwijze, met als doel de Agile principes te implementeren en deze te waarborgen in de gehele organisatie om wendbaar en klantgericht te kunnen werken. Zie jij mogelijkheden voor verbeteringen? Dan inventariseer jij deze en neemt initiatief om deze te implementeren.  Achtergrond opdrachtDe netwerksystemen van Dienst ICT Uitvoering in Den Haag maken cruciale processen in Nederland mogelijk. Zo ontvangen boeren subsidies waardoor ze voedsel kunnen produceren, worden onze data juist verwerkt in het donorregister en kunnen handelscertificaten worden afgeven. Als infrastructuurbeheerder sta je aan de basis van onze infrastructuur. En draag je écht bij aan onze maatschappij. Samen met je collega’s zorg jij dat de hoogwaardige netwerkdiensten van Dienst ICT Uitvoering (DICTU) altijd up-and-running zijn en continu worden verbeterd. Dit doen we onder meer voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
staffing groep
20-07-2022 00:00