Product Owner HR

Als Product Owner ben je verantwoordelijk voor een producten- en/of dienstenpakket binnen een waardeketen en het gezamenlijk realiseren van (team/waardeketen) doelen. De Product Owner is, op basis van gedegen kennis van het productenportfolio en de bedrijfsprocessen, de verbinding tussen het tactisch en operationeel niveau binnen de waardeketen.ResultaatgebiedenVertalen van de productvisie van de waardeketen naar de operatie binnen het teamOnderhouden en prioriteren van de product backlog/werkvoorraad en deze met het DevOps- team voorspelbaar maken op (midden)lange termijn (minimaal 2 PI's)Is jaarlijks verantwoordelijk voor een budget van circa 1 miljoen euroOphalen en prioriteren van de business behoefte van stakeholdersIndentificeert afhankelijkheden tussen het team en andere organisatieonderdelen voor optimale portfolio realisatieDeelt pro-actief kennis met zijn/haar omgevingRealiseren van de doelen (hiermee bijdragen aan visie en waarde maximalisatie van de stakeholders)Brengt doelen over aan het team en is degene die knopen doorhakt (prioritering alsook financieel) als er keuzes gemaakt moeten wordenVerantwoordelijk voor reflectie op het werkprocesActieve samenwerking en kennisdeling met andere PO'sFunctie typeringWerkzaamheden betreffen een wensenpakket, waarvoor brede of specialistische kennis van de achterliggende materie is vereistSignaleert knelpunten/kansen in bestaande processen en doet voorstellen voor verbetering
staffing groep
21-07-2022 00:00