Projectmanagement Ondersteuner (PMO)

De projectmanagement ondersteuner (PMO) ondersteunt de projectmanager bij het beheersen van het project. De PMO neemt initiatief, denkt proactief mee met de projectmanager (en –groep), kijkt vooruit en anticipeert. De PMO legt binnen het project verantwoording af aan de projectmanager, maar maakt ook deel uit van het programmateam.De PMO’er wordt ingezet voor de volgende kern werkzaamheden:Ondersteuning van de projectmanager en de projectgroepInhuur- en inkoopproces administratief ondersteunenPlannen, voorbereiden en faciliteren van vergaderingen en bijeenkomsten (stuurgroep, program board, projectoverleg, validatiesessies etc.)Bewaken, najagen en opvolgen van actiesVoorbereiden projectrapportagesProjectplanning: ondersteunen van de projectmanagerFinanciële (project)administratie (begroting, leveranciers, contracten)In dit project worden veel experts ingehuurd. Er zal in eerste instantie vooral ondersteuning nodig zijn bij de administratieve verwerking van de inhuurcontracten en indiensttredingsvoorbereidingen (autorisaties e.d.). Daarnaast is het van belang dat er accuraat wordt vastgelegd en gestuurd op de gemaakte uren van de diverse experts. Ook hier is de ondersteuning van de PMO’er gewenst.De beoogde inzet 2 dagen per week, 16-20 uur.
staffing groep
21-07-2022 00:00