Junior SAP Finance consultant

Functioneel ondersteunen bij de inrichting van het inkoopproces in het SAP-systeemOndersteunen bij workshops om de standaardfunctionaliteit van SAP af te stemmen op de interne organisatieHerkennen van systeemvereisten aan de hand van workshops (fit/gap-analyse)Documenteren van het functioneel ontwerp van de te leveren SAP-oplossingFunctioneel ondersteunen bij de financiële inrichting van het SAP-systeemAfstemmen realisatie-activiteiten met het projectteamUnittest en -rapportage van de gerealiseerde oplossingenOplossen van eenvoudige incidenten, problemen en vragen voorkomend vanuit de gebruikersacceptatietest enAfstemmen en rapporteren van de werkzaamheden met de projectleider en de interne organisatie
staffing groep
22-07-2022 00:00