Maintenance Engineer Electrical & Instrumentation

De Maintenance Engineer is de expert van maintenance management systemen en richt zich vooral op het inrichten, in stand houden en verbeteren van het onderhoudsbeheersysteem in SAP-PM teneinde de gewenste betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze installaties te realiseren tegen optimale kosten. Daarnaast dient er onderhoud te worden ingericht dat voortvloeit uit de wetgeving of andere GMP/SHE-richtlijnen. Tevens heeft de Maintenance Engineer E&I deelname in technische projecten; de Maintenance Engineer E&I rapporteert aan de teamlead M&R Engineering - Support.Functiebeschrijving:De Maintenance Engineer E&Iricht de onderhoudsplannen in SAP-PM en zorgt ervoor dat op passende wijze het wettelijk verplicht en periodiek onderhoud (inclusief kalibratie) efficiënt en effectief worden uitgevoerd.is actief in diverse projecten waarbij er middels het MOC-proces modificaties aan installaties worden doorgevoerd en zorgt voor de juiste “object structuur’ in SAP-PM.wordt betrokken bij storingen met SHE/GMP-impact en zorgt ervoor dat deze structureel en adequaat worden opgelost door o.a. gebruik te maken van root cause analyses.voert vanuit het (continue) verbeterproces analyses uit met behulp van onderhoudsgegevens uit SAP-PM en stelt op basis hiervan vast welke verbeteringen aan procesapparatuur dienen te worden doorgevoerd en past hiervoor zo nodig onderhoudsplannen zelf aanleidt de Maintenance Engineer E&I interne verbetertrajecten om de potentiele verbeteringen te realiseren.is verantwoordelijk voor de koppeling tussen reservedelen en de desbetreffende assets en heeft contact met andere systeemspecialisten of toeleveranciers om juiste componentkeuzes voor gevraagde oplossingen te bepalen alsmede de geschikte vervanging voor obsolete onderdelen in het SAP-PM in te richten.Verder wordt de Maintenance Engineer E&I ingezet voor:ondersteuning van technici op uitvoerend niveau met behulp van coaching vaardigheden, werkinstructies en handleidingen.volgen van de officiële veiligheids-voorschriften en -regels en het maken van de vertaalslag naar onderhoudsplannen.beschrijving van technische specificaties bij het wijzigingen van procesapparatuur. Initiëren, evalueren en wijzigen van documenten; past de onderhoudsplannen aan bij technische wijzigingen.Inbrengen van onderhoudsexpertise in bij het uitvoeren van diverse onderhouds- en nieuwbouwprojecten.opstellen van kosten/baten-analyses tbv projectplannen.
staffing groep
23-07-2022 00:00