Maintenance Engineer

Je bent de spil in de instandhouding van de elektriciteitsnetten van onze klant als netbeheerder. Een functie met diversiteit en dynamiek; je praat immers met de asset manager en met de specialisten binnen Hoogspanning.De functie richt zich vooral op het operationele deel van Asset Management: de volledigheid en juistheid van de rapportage met betrekking tot assetdata en het geven van advies hierover (is er wel of geen vervolgwerk). Je bent daarmee rechtstreeks betrokken bij het inhoudelijk vormgeven van meerjarenplannen en het daarmee het verbeteren van onze diensten op het gebied van instandhouding.Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het advies over het (vervolg op het) uitgevoerde werk op het gebied van inspectie en onderhoud en het bepalen van de assetcondities. Daarnaast het bijdragen aan het van realiseren onderhoudsbeleid zoals Asset Management ons hiertoe opdracht heeft gegeven (door vertaalslag te maken richting uitvoering en voortgang- en kwaliteitscontrole). Verder het continu verbeteren van dit onderhoudsbeleid richting asset management (door rapportages, (trend)analyses en advies). Tot slot het onderhouden van een goede relatie met diegenen die het onderhoud uitvoeren en de uitvoering voorbereiden.Dit alles binnen het terrein van Hoogspanning op de gebieden die wij aanduiden als primair, secundair en tertiair. Kom jij ons team versterken met jouw ervaring?
staffing groep
23-07-2022 00:00