Netwerk specialist

Toelichting standplaats: Bereidheid wordt verwacht om minimaal 2 dagen per week op locatie te werken.Het programma RijksZaak (DICTU) is op zoek naar een netwerk specialist om de basisdienst te versterken. Werkveld is kennisdelen over de diverse Agile/Scrum teams. Als netwerk specialist ben je verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van het interne Rijkszaak netwerk en de beveiliging hiervan. Je bent goed in staat om de wensen vanuit de gebruikers organisatie te realiseren. Communicatieve vaardigheden zijn dus vanzelfsprekend uitstekend. Achtergrond opdrachtRijksZaak is een dienst van DICTU welke voor de kernministeries EZK/LNV wordt ingezet maar ook rijksbreed. De opzet van de dienst is om via een gestandaardiseerd platfom een Zaaksysteem bij de rijksoverheid in te zetten waarmee maximaal gebruikt wordt gemaakt van standaard componenten. Hiermee wordt maatwerk zoveel als mogelijk vermeden waardoor de time tot market zo kort mogelijk wordt gehouden. Nu RijksZaak een veelvoud aan opdrachtgevers heeft en DICTU de bedrijfsstrategie heeft opgesteld is het zaak RijksZaak verder te professionaliseren en schaalbaarder te maken op de toekomstige vraag.
staffing groep
30-08-2022 00:00