DWH solution architect

Het project DataFabriek realiseert een nieuw centraal datawarehouse, het Data Integratie Magazijn (DIM). Tevens worden de drie bestaande centrale datawarehouses gemigreerd en daarna uitgefaseerd en worden nieuwe werkprocessen en competenties ontwikkeld en geïmplementeerd.De migratie naar het DIM wordt gerealiseerd door het aansluiten van bestaande bronsystemen en functioneel vervangen van bestaande informatieproducten. Het project DataFabriek werkt agile en binnen het project is door een herstructurering van de teams twee DWH solution architecten nodig.De DWH solution architect is verantwoordelijk voor:Bewaken van de samenhang tussen de diverse door het project opgeleverde deelarchitecturen en globale ontwerpen, en het bewaken van de consistentie van de DIM-architecturen met die van UWV als geheel, met de relevante UWV-standaarden, en met wet- en regelgeving (AVG, Archiefwet, etc.);Ondersteuning van de Agile-teams in het tot stand brengen en verifiëren van de oplossingen conform het opgestelde conceptuele ontwerp.Helder krijgen functionele en niet functionele eisen en wensen van de gebruikers van het DIM;Ondersteuning van de Agile-teams als coach met betrekking tot Informatie Analyse, Dimensioneel modeleren, bi-temporele versionering en ETL;
staffing groep
05-09-2022 00:00