Product Owner

De Product Owner Consulaire diensten is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product door:Vertegenwoordigen van het klantbelang;Samenwerken met Functioneel beheer teams binnen DCV;Stakeholdermanagement;Beheren van de Product Backlog incl. prioriteitsbepaling;Vertalen van functionele wensen die spelen bij de directies;Helpen bij het opstellen en formuleren van backlog-items;Het formuleren van acceptatie criteria;Continu monitoren van voortgang en transparantie borgen;Bewaken van de standaard om maatwerk te voorkomen;Creëren van een visie (Product Goal) op het eindproduct;Bewaken van de kwaliteit van het product.De Product Consulaire diensten heeft voldoende kennis van de applicatie en gebruikersprocessen om als sparringpartner van de eind gebruikers, leveranciers en verschillende disciplines binnen IDI op te treden.Achtergrond opdrachtReden inhuur De inhuur vindt plaats voor Consulaire Diensten binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) biedt Nederlandse burgers, bedrijven en overheidsdiensten excellent gewaardeerde consulaire dienstverlening en is verantwoordelijk voor het visumbeleid en visa-gerelateerde diensten; een vangnet voor Nederland in het buitenland en hét loket voor buitenlanders die naar Nederland willen, door middel van een wereldwijd netwerk van posten, unieke kennis en diplomatieke vaardigheden. Deze inzet heeft betrekking op de applicaties die aan deze processen ondersteunend zijn. Sinds 1 oktober 2021 is de nieuwe regie afdeling van de directie IDI van start gegaan. Hierbij is de functie van change manager komen te vervallen en de werkzaamheden binnen deze functie dienen te worden herverdeeld. De transitie van deze werkzaamheden naar onder andere Service integratie management en Product Owner dient nog vorm te krijgen. Wegens het vertrek van de change manager consulair en de analyse van de werkzaamheden, waarbij een groot deel naar een Product Owner over zal gaan, zijn we op zoek naar een product owner Consulair. Enerzijds om de lopende werkzaamheden op te vangen en de rol van Product owner op dit vlak mede te helpen vormgeven. Zodra de transitie rond is bestaat de mogelijkheid dat de rol onder de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) kan worden voortgezet. Op dit moment worden de taken en verantwoordelijkheden behorende tot een Product Owner door verschillende functionarissen en disciplines (lees: eind gebruiker, functioneel beheerder etc.) uitgevoerd. Met het extra invullen van de rol van Product Owner worden enerzijds deze functionarissen ontlast en anderzijds capaciteit vrijgemaakt om een betere structuur in te richten die het samenwerken bevordert met directies (lees: verschillende stakeholders) en de leveranciers. Naast het uitvoeren van de werkzaamheden willen we dat de persoon mede vorm gaat geven aan het Product Owner-schap binnen IDI en BZ. We zijn op zoek naar een ervaren senior Product Owner die gewend is om ingehuurd te worden, in staat is om zich snel in te werken en snel productief te zijn.Belang inhuur De producten binnen consulaire dienstverlening worden gerealiseerd met externe partners.
staffing groep
07-09-2022 00:00