Toezichthouden VP

Als toezichthouder bij bouwkundige onderhoudsprojecten op Stedin en TensZ locaties ben je verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van werkzaamheden door (onder-)aannemers. Je bent gedelegeerd verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van werkzaamheden waarvoor jij als toezichthouder (VP) wordt aangewezen. Je bent verantwoordelijk voor het veiligstellen van de installatie volgens het door de werk-verantwoordelijke (WV) opgestelde werkplan, teneinde een veilige uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken.Er wordt van jou verwacht je niet autoritair maar wel handhavend op te stellen als het gaat om veiligheidsissues. Communicatie en overleg is daarbij cruciaal.Verder verricht je hand- en span diensten op de stations, voor zover de veiligheid situatie dat toelaat. De werkwijze en de te verrichten werkzaamheden voor zowel de aannemers als de toezichthouder worden in een werkmap omschreven.De veilige werkomgeving van alle medewerkers staat hierbij voorop.De kwaliteit van het uitgevoerde werk is de verantwoordelijkheid van de aannemers, jij mag er echter wel iets van vinden, je bent daarbij de ogen en oren van de uitvoerder op het werk. Jij gaat er niet over in discussie maar schakelt bij meningsverschillen de uitvoerder in. Deze is daarin eindverantwoordelijk.
staffing groep
07-09-2022 00:00