Tekenaar / Gis Operator (2x)

Tekenaar Water en/of Elektra laag- en middenspanning1 fte op water1 fte op Elektra laag- en middenspanningVerantwoordelijkheidsgebiedenTekent (zowel plan als revisie) accuraat en zelfstandig elektrotechnische en werktuigbouwkundige bedrijfsmiddelen en (ondergrondse) infrastructuur voor zowel nieuwbouw als renovatie waarvan het uitvallen een kleine economische impact heeft voor DNWG;Verwerkt alfanumerieke gegevens van de getekende bedrijfsmiddelen en/of infrastructuur;Zorgt voor een efficiënte werkverdeling van zijn eigen tekenwerk binnen de afgesproken kaders;Controleert (steekproefsgewijs en corrigeert eventueel) ontvangen meetdata en aangeleverde tekeningen (o.a. aansluit/mof-schetsen, situatietekeningen);Voert een eigen controle uit op de verwerkte revisie (GIS, DIASYS enz.);Draagt bij aan een continue verbeterproces op organisatie, mens en kunde. 
staffing groep
08-09-2022 00:00