Analytics / Businessdata-analist

Werkzaamheden betreffen o.a. het in tweewekelijkse sprints realiseren van analytics-opdrachten/increments ten behoeve van een betere dienstverlening. Denk aan: effectiever, modelgedreven voorspellen van call-volume, het afleiden/ontwikkelen van prestatie en resultaatindicatoren en het uitlegbaar presenteren van complexe statistische feiten. De data-specialist komt te werken in een team (23 fte) van hoogopgeleide professionals op het gebied van data-engineering, data-science, BI-development en managementinformatie. Kerntaak van het cluster BI/Analytics is het inzichtelijk maken van de informatie binnen én over de verschillende interactiekanalen. Dat wil zeggen: het monitoren, meten, analyseren van prestatiegegevens op de kanalen Telefonie, Digitaal & Webcare en de directie bedrijfsvoering. Daarnaast wordt gewerkt aan het neerzetten van een prestatiesturingsmodel en het (door-)ontwikkelen van meetwaarden, (Key)prestatieindicatoren en (Key)resultaatindicatoren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek, voorspellende statistiek met de ambitie om ook vóórschrijvende analytics binnen het domein dienstverlening op te bouwen.Achtergrond opdrachtDe werkzaamheden passen binnen de gestelde kaders en de opdracht die ons team vanuit het jaarcontract K&K dient te verwezenlijken: het ontwikkelen van kanaal-overstijgende inzichten. De werkzaamheden van de inhuur gaan een significante bijdrage leveren aan het beschikbaar maken van juiste, actuele en volledige stuurinformatie op operationeel en strategisch-niveau en ter ondersteuning van het klantsignaalmanagementproces.
staffing groep
09-09-2022 00:00