Businessarchitect

De Belastingdienst (BD) wil meer datagedreven gaan werken en is haar O&P-processen aan het optimaliseren en digitaliseren. Dit kan alleen samen met PDirekt als rijksbrede partner en als bronadministrateur van alle personele gegevens. In deze rol gaat het vooral om:Het management van de Belastingdienst adviseren over inrichtingskeuzes en wijzigingen in producten, diensten, processen, applicaties, data en infrastructuur waarmee je bijdraagt aan het meer en beter inzetten van P-Direkt.Het zorgdragen dat deze op de juiste manier in de businessarchitectuur worden opgenomen.Het afstemmen met P-Direkt over de technische uitwerking en realisatie van de overeengekomen oplossingen.Het (laten) uitvoeren van testen om te zien of de afgesproken functionaliteit functioneert en goed is geïmplementeerd. Achtergrond opdrachtAls Businessarchitect binnen de Concerndirectie Organisatie & Personeel denk en werk je vanuit je (technische) achtergrond en kennis van het O&P-domein actief mee en kom je met voorstellen over hoe de omvorming van het huidige SAP-landschap gestalte kan krijgen door meer en intensiever gebruik te maken van functionaliteiten en uitwisseling van gegevens met P-Direkt. Je draagt bij aan het ontwikkelen van een visie, helpt bij de totstandkoming van adviezen voor het management en werkt actief mee om de technische realisatie mogelijk te maken. In jouw rol ligt je focus op: Expertise management, Integriteit meldingen, Registratie externe medewerkers en Bevoegdheden-administratie. Jij adviseert over inrichtingskeuzes en wijzigingen in producten, diensten, processen, applicaties, data en infrastructuur van deze processenIn je werkzaamheden houd je steeds rekening met de doelstellingen van de Belastingdienst, rijksbrede partners en de mogelijkheden van P-Direkt, en ga je aan de slag met je collega’s en P-Direkt om samen de doelen te behalen. 
staffing groep
09-09-2022 00:00