C++ Software Engineer

Het ontwikkelen en testen van c++ software t.b.v. van de aansturing van autonome onbemande systemen in het maritieme domein. Denk hierbij aan het fuseren van sensor data, verwerken van videobeelden, het aansturen van fysieke hardware en Implementeren van interfaces tussen verschillende systemen.  Achtergrond opdracht:Alle toekomstige eenheden gaan gebruik maken van onbemande systemen. Om deze aan te kunnen sturen zonder de bemanningen te veel te belasten is er een abstractielaag noodzakelijk. Dit is het GENIUS project geworden. Hiermee kunnen grote groepen onbemande systemen tegelijk (taakgericht) worden aangestuurd.  Organisatorische context en cultuur:De TG C4i&NB staat voor optimale inzetbaarheid van systemen en innovatieve technische oplossingen. Binnen dit kader verricht de TG de hoofdtaken: 'het voorzien in', projectmanagement, installatiemanagement, modificaties, onderhoud en herstel. Voor de krijgsmacht i.c. het CZSK is het van cruciaal belang dat materieel op het juiste moment beschikbaar is en op een veilige, betrouwbare en accurate wijze kan worden ingezet. De TG C4i&NB ondersteunt voornamelijk het CZSK met een grote diversiteit aan producten. Op doelmatige, doeltreffende en duurzame wijze wordt een bijdrage geleverd aan de beschikbaarheid en instandhouding van materieel gedurende de levensduur, alsook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van innovatieve producten voor toekomstige wapensystemen. Bijzonderheden / extra toelichting:Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 
staffing groep
09-09-2022 00:00