Onderzoeker

Voor ABD zoeken we een Onderzoeker. Het team ABD levert informatie over de mbo-arbeidsmarkt en stagemarkt. Ons doel is om alle belanghebbenden bij de aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt (scholen, bedrijven, branches, overheden, studenten) te ondersteunen met analyses, onderzoek en informatie. Jouw aandachtsgebied is de bpv, de markt voor stage- en leerbanen voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Het kernproject op dit moment is “Kans op stage”. De resultaten worden gepubliceerd voor studenten via “Kans op stage, "Leerbaan en werk” op de website KiesMBO, in papers en (online) rapporten. Je doet onder andere onderzoek naar vraag en aanbod op de stagemarkt, de achterliggende oorzaken ervan en de ontwikkelingen daarin. In je werk staat het verzamelen, beheren, feitelijk interpreteren en delen van kwalitatieve (het verhaal) en kwantitatieve (de cijfers) informatie centraal. Je werkt nauw samen met belanghebbenden in het onderwijsveld en het bedrijfsleven om deze gegevens te verzamelen en te complementeren. Je voert zelf onderzoek uit, organiseert de inzet van collega's op jouw gebied. Je bent actief op zoek naar manieren om het gebruik van informatie te bevorderen en zo het belang van ons werk te versterken. Daarnaast werk je samen met onderzoeksbureaus en brancheonderzoekers.  Je presenteert resultaten aan belanghebbenden met zorg voor sectorale en regionale bijzonderheden. Je volgt ontwikkelingen in de (deel)sectoren waarvoor je werkzaam bent en je bouwt hierdoor specialistische kennis, je creëert en onderhoudt een relevant netwerk en je bent proactief in het verstrekken van informatie voor interne en externe doeleinden.  Team ABD is een divers team met experts op elk gebied. Er wordt intensief samengewerkt in het team, maar ook met collega's uit de rest van de organisatie. Naast hard werken, is er volop aandacht en ruimte voor ontspanning en gezelligheid. De organisatie biedt een breed pakket aan leermogelijkheden en geeft ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je kunt je talenten inzetten en je onderzoeks- en organisatievaardigheden gebruiken en naar een hoger plan brengen. 
staffing groep
09-09-2022 00:00