Recruiter F&C

De Douane moet haar financiele functie inrichten .Hiervoor is het programma Verandering Financiele Functie ingericht en is sinds anderhalf jaar gestart met een nieuw in te richten Directie Financien & Control. Deze directie moet een toonaangevende en moderne financiele directie worden, die op de scheidslijn van uitvoering (de Douane organisatie) en beleid (ministerie van Financien) opereert. Voor de verschillende onderdelen van de directie is de Douane op zoek naar financials/specialisten op het gebied van IV control, project control, interne beheersing, accounting, business control en verantwoording. Om deze circa 20 vacatures op een zo kort mogelijke termijn te vervullen is er behoefte aan een dedicated recruiter voor in ieder geval de duur van 4 maanden. Deze recruiter wordt tevens gevraagd om samen met een nog in te huren recruiter voor de directie Informatiemanagement, te adviseren over hoe het werving en selectieproces bij de Douane kan worden verbeterd tav kwaliteit en doorlooptijd. Van de recruiter wordt verwacht dat hij/zij kennis heeft van het vakgebied, een warm netwerk heeft binnen de doelgroep van (overheids) financials en beschikt over een moderne werving- en selectie aanpak die gebaseerd is op 'warm search'. Achtergrond opdracht´╗┐Per 1 januari 2021 is de Douane een zelfstandig DG geworden. Als gevolg hiervan dient de financiele functie verder te worden ingericht en geprofessionaliseerd.
staffing groep
09-09-2022 00:00