Regioplanner / werkvoorbereider

Wat ga je doen?Als Regioplanner ben jij als het ware de smeerolie van de regio. Door de onderhoudswerkzaamheden van de 21 technici in de regio te plannen zorg jij voor de optimale inzet van de beschikbare capaciteit binnen de regio. Je doel is om elk jaar 100% uitvoering van de planning te realiseren. Hier ben je ook resultaatverantwoordelijk voor. Naast je werk in de regio schakel je gemakkelijk met andere regio’s en de landelijke capaciteitsplanners om ook op landelijk niveau de capaciteit te managen.Momenteel is er een organisatiewijziging gaande waarbij de functie van regioplanner veranderd naar die van werkvoorbereider. Je bent werkvoorbereider voor de technici, welke nu uitgebreid wordt met de technici die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de installatie Ommen. Daarbij wordt het planningsproces aangepast, waardoor je straks samenwerkt met een Areaplanner en Area Assistent. Jij blijft verantwoordelijk voor het toewijzen van de orders aan de technici, rekening houdend met ziekte en ATW. Jij zorgt dat verstoringen ingepast worden in de planning of op een later moment uitgevoerd worden, in overleg met de coördinator. Gezamenlijk zorgen jullie ervoor dat de gewenste resultaten worden gehaald. Om deze resultaten te behalen, krijg je veel vrijheid.
staffing groep
09-09-2022 00:00