Scrum master

Wij zoeken een ambitieuze collega voor de opdracht 'vernieuwen Heffing Loonbelasting en Premie Werknemers- en Volksverzekering (HLP)' met een Agile mindset en passie voor Scrum voortbrenging die het als zijn doel ziet om teams te faciliteren in het zichzelf continu te verbeteren. Je bent in staat om zelfstandig een uitdagende opdracht uit te voeren. Je takenpakket bestaat (o.a.) uit de volgende werkzaamheden:Faciliteren van de Scrum EventsCoachen in Agile, Scrum en SAFeCoachen van de Product ownerCoachen van het team(s)Ondersteunen van het team(s)Bevorderen interne samenwerkingAgile en Scrum inzichtelijk maken voor betrokkenen en stakeholdersSamen met het team misbruik van inzet en resources voorkomen(Laten) wegnemen van impedimentsBijdrage leveren aan rapportagesAchtergrond opdrachtIntegratie Business Services (IBS) heeft als missie het voortbrengen en leveren van herkenbare IT-oplossingen voor de business van de Belastingdienst. Hierbij worden generieke en specifieke voorzieningen geïntegreerd tot compleet werkende IT-oplossingen.De Afdeling IBS Loonheffingen (LH) is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening binnen de keten Loonheffingen (inkomsten meer dan €150 miljard en uitkering tegemoetkomingen meer dan €800 miljoen)IBS LH is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS LH, STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS LH stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de realisatieteams en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS LH neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met de business owner (productmanagement) over prioritering en implementatie- en releasemomenten. Samen met de keten Loonheffingen staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in beweging. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen moet het applicatielandschap worden gemoderniseerd, met gebruikmaking van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij moet voortdurend de afweging worden gemaakt tussen enerzijds het tijdig kunnen voldoen aan de eisen van wetgeving en business en het anderzijds realiseren van een robuust en wendbaar applicatielandschap om dit ook in de toekomst te kunnen doen. Binnen de opdracht 'vernieuwen HLP' voer je als member van twee teams je rol dedicated uit. Het technisch verouderde applicatielandschap en de applicaties HLP, Vorderingen Op Aangifte (VOA) en FondsenVerdeelSleutel (FVS) moet worden omgezet of nieuw gebouwd worden van COOL:Gen naar grotendeels JAVA, maar ook COBOL.
staffing groep
09-09-2022 00:00