Systeemlogistiek consultant

Medewerker wordt ingezet om de benodigde situatie voor CZSK te creeren t.a.v. de vereiste bedrijfsvoering in het systeemlogistieke domein. De medewerker levert ondersteuning aan de (coördinerend) procesmanagers in de verbetering van het systeemlogistieke procesdomein. Medewerker is verantwoordelijk voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van project- en procesmanagers bij het ondersteunen van een SAP bedrijfsvoering (op het gebied van het besturingsmodel, procesmodel, organisatiemodel en IV-model, incl. (acceptatie)testen). Je expertise is op het gebied van systeemlogistiek (onderhouds- en asset management processen), maar je hebt een goed begrip van logistieke processen en de data die in deze procesdomeinen gebruikt wordt. Medewerker beweegt zich op zowel het operationele niveau tussen de eindgebruikers, maar anderzijds ook op het strategisch niveau als adviseur van de directieleden en domeinmanagers.Hierbij horen de volgende taken:1. Het adviseren met betrekking tot inrichtingsvraagstukken en/of ervaren problemen in de materieellogistieke bedrijfsvoering;2. Het uitvoeren van impactanalyses en het vertalen van problemen naar mogelijke oplossingen:• het controleren en het in kaart brengen van de huidige procesbeschrijvingen (IST situatie);• het vergelijken en het toepassen van de nieuwe processen (SOLL situatie);• het beoordelen en escaleren van (project)risico’s die uit de vergelijking naar voren komen. 3. Het identificeren en uitwerken van maatregelen om een succesvolle verandering tot stand te brengen door:• het vastleggen van de belegging van SAP-rollen door het analyseren van geïdentificeerde rollen, het toetsen daarvan aan bestaande functies en het identificeren van verschillen;• het opstellen van procesbeschrijvingen, lokale werkprocedures en -instructies;• het opstellen van corrigerende maatregelen of wijzigingsvoorstellen;4. Het, in samenwerking met overige projectmedewerkers, evalueren en controleren op functionele volledigheid en bruikbaarheid van de bedrijfsvoeringsondersteuning (o.a. middels acceptatietesten);5. Beschrijven en aan de toekomstige gebruikers overbrengen van de voordelen die kunnen worden bereikt met de te realiseren bedrijfsvoeringAchtergrond opdrachtHet Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) van het Ministerie van Defensie is voortdurend bezig met het verbeteren en vernieuwen van de materieellogistieke bedrijfsvoering, ter ondersteuning van de operationele inzet van eenheden van de Koninklijke Marine. Varende eenheden en het materieel van het Korps Mariniers moet gedurende de gehele levensduur optimaal ingezet kunnen worden. Doeltreffende en doelmatige Integrated Logistic Support is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Wij zijn hiervoor op zoek naar een SAP- consultant die aantoonbare specifieke kennis en ervaring heeft met: - Defensie organisatie, de Defensie bedrijfsprocessen, SAP-software welke bij Defensie wordt ingezet en aanverwante interfaces;- De bedrijfsvoering van CZSK en met name de integrale bedrijfsvoering voor systeem- en ketenlogistiek. Organisatorische context en cultuurDe Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. Het benodigde materieel hiervoor, waaronder schepen, onderzeeboten en voertuigen moeten beschikbaar zijn om de aan de marine opgedragen taken uit te kunnen voeren. BVIV ondersteunt CZSK met de benodigde bedrijfvoeringsveranderingen om de gewenste materiele gereedheid te kunnen blijven bereiken; bureau EC3 ondersteunt hierin t.a.v. de SAP bedrijfsvoering. Bijzonderheden / extra toelichtingVoorbehoud 1. In beginsel worden werkzaamheden uitgevoerd in de standplaats Den Helder.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 
staffing groep
13-09-2022 00:00