Medior Blueriq Modelleur

De medior Blueriq Modelleur is lid van het DEVOPS team rond de basisvoorziening van de NVWA. De medior Blueriq modelleur is verantwoordelijk voor het realiseren van features en user-stories op basis van Blueriq in de systemen die vallen onder de Basisvoorziening. Het is daarbij belangrijk dat er functionaliteit gerealiseerd wordt die onderhoudbaar, toekomstvast, veilig, performant, generiek en van voldoende kwaliteit. Van de medior Blueriq modelleur wordt verwacht dat hij het Blueriq versie/releasemanagement, test en ontwerp activiteiten uitvoert. Daarbij heeft de modelleur ervaring met alle componenten van Blueriq. Hij/zij werkt nauw samen met de teamleden met verschillende expertises. Ook kan de medior Blueriq Modelleur worden in gezet bij storingen en onderhoud van bestaande producten en de versionering daarvan.Het overzicht houden over de inrichting en het afstemmen met de andere Blueriq modelleurs, techlead, solution architecten, beheerders en product ownersmaken integraal onderdeel uit van de werkzaamheden. Hij/zij is in staat om kritische vragen te stellen over de voorgestelde userstories en weet deze te vertalen naar oplossingen passend binnen Blueriq. Ook wordt verwacht dat hij/zij in nauw contact treedt met de andere teams in het kader van de uit te voeren activiteiten van het eigen team. Hij/zij beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, bent flexibel, creatief, nauwkeurig en stressbestendig. Achtergrond opdrachtDe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. In 2014 is de NVWA gestart om de procesinrichting meer uniform te maken. Het onderdeel binnen de organisatie dat zich bezighoudt met het beheer van de software, zodat de NVWA zaakgericht kan werken, wordt uitgevoerd op basis van een Agile werkwijze met behulp van het platform Blueriq.
staffing groep
14-09-2022 00:00